The Polish Odessa

Duration Duration:
2,5 hours

Type:
bus/walking

Adam MickiewiczDuring the tour we will talk about the rich heritage of the Polish diaspora in Odessa.

The first 100 Polish noble families moved to Odessa at the end of the 18th century. And by the end of the 19th century there was a very significant Polish community in Odessa.

2 Polish bookstores and 3 cultural clubs functioned in the city. Many Polish doctors, lawyers and engineers worked in Odessa. One of the largest pharmacies was managed by Gajewski and Popowski. Poles also took active part in the construction of Catholic churches.

Among the architects who created Odessa gorgeous architecture ensemble, Italians and Poles dominated. Gąsiorowski and Włodek, Dąbrowski and Kabiolski, Tołwiński and Zieliński turned Odessa in one of the most beautiful cities of the world.

Outstanding engineer and inventor of Polish origin Stefan Drzewiecki tested of one of the first submarines in Odessa port in 1878.

Prominent Polish Julian Ursyn Niemcewicz and Józef Ignacy Kraszewski , Adam Mickiewicz and Juliusz Słowacki, Jaroslaw Iwaszkiewicz and Zygmunt Krasiński writers visited Odessa and lived here for long whiles.

Possible languages of city tour: Polish, English

Sladami polaków w Odessie

W ciągu wycieczki pogadamy o bagatą dziedzictwie  polaków w Odessie.

Początki obecności Polaków w tym rejonie sięgają końca XVIII wieku, kiedy do Odessy przyjechały pierwszi szlachecki rodziny. A już na końcu XIX wieku w Odessie działała dość liczna polonia.

Istniały w Odessie dwie księgarnie polskie i trzy kluby kulturalne.W mieście działali liczni polscy lekarze, adwokaci i inżynierowie. Jedną z największych aptek kierowali Gajewski i Popowski. Także Polacy Odessy przyczynili się do zbudowania kościołów katolickich.

Wśród architektów, którzy tworzyli znane budynki w Odessie, dominowali Włosi i Polacy: Gąsiorowski i Włodek, Dąbrowski i Kabiolski, Tołwiński i Zieliński.

W Odessie pracował Stefan Drzewiecki, wybitny inżynier, wynalazca, twórca jednej z pierwszych łodzi podwodnych, która przeszła pomyślne próby na redzie w Odessie w 1878 roku.

W Odessie mieszkali polski pisarzy Julian Ursyn Niemcewicz i Józef Ignacy Kraszewski , Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, Jaroslaw Iwaszkiewicz i Zygmunt Krasiński.

Order a city tour “The Polish Odessa”

Individual excursions can be ordered only for your company. Calculation of cost on request.Write a review: